Naujienos

 • 11
  Sau 2018
  Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

  Mokykla dalyvauja pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Lietuvoje ši pilietinė akcija pradėta organizuoti nuo 2008 metų.

  2018 m. sausio 12 d. (penktadienį) 8.00 val. mokykloje dešimčiai minučių bus užgesinama šviesa ir uždegamos languose atminties žvakutės – gyvybės, šviesos, atminties ir vilties simbolis – žuvusiems už Lietuvos Laisvę.

 • 05
  Sau 2018
  Konkursas "Ar aš buvau kodėlčius?"

  2017 m. gruodžio mėn. Kauno m. Vaikų literatūros muziejus organizavo rašinio konkursą "Ar aš buvau kodėlčius?", kuriame mūsų mokyklos mokinės Urtė Pipiraitė (4a) ir Gailė Surgėlaitė (4a) tapo nugalėtojomis. Sveikiname, džiaugiamės ir didžiuojamės!

 • 27
  Dec 2017
  Atostogos

  Mokinių žiemos atostogos nuo 2017 m. gruodžio 27 d. iki 2018 m. sausio 3 d. Į mokyklą renkamės sausio 4 d. (ketvirtadienį).

  Linkime linksmų, turiningų ir saugių atostogų!
 • 01
  Dec 2017
  Adventinis rytmetys "Kalėdų šviesa"
  2017 m. gruodžio 4 d. (pirmadienį) 2 pamokos metu mokyklos aktų salėje vyks adventinis rytmetys „Kalėdų šviesa“. Kviečiame jame dalyvauti 1-4 klasių mokinius.
 • 27
  Nov 2017
  Tarpklasinės estafečių varžybos
  2017 m. lapkričio 30 d. (ketvirtadienį) 12.00-13.00 val. mokyklos sporto salėje vyks tarpklasinės estafečių varžybos. Dalyviai - 1-2 klasių 5 mergaičių ir 5 berniukų komandos. Linkime dalyviams sėkmės!

Paslaugos ir priėmimas

PRADINIS UGDYMAS

DĖL PRIĖMIMO Į PIRMĄSIAS KLASES 2018–2019 MOKSLO METAMS:

Informuojame, kad prašymų į mokyklas padavimų datą, Kauno miesto Taryba nustatys vasario 27 d. posėdyje, tad tikėtina, kad prašymų padavimas gali būti kovo pirmą savaitę.

Priėmimas vykdomas vadovaujantis:

Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas kriterijų ir klasių komplektavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-671.

Pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą pirmumo teise priimami:
• asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei gauta prašymų pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą iš mokyklai priskirtos teritorijos daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą;
• jei priimti visi asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje, pagal prašymo padavimo datą. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-36
„Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2017–2018 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“ nustatyta:
•    2017-2018 m.m. „Ryto“ pradinėje mokykloje  komplektuoti  3 pirmąsias klases (po 24 mokinius)
•    Prašymai  mokytis pagal pradinio ugdymo programą primami nuo 2017 m. vasario 20 dienos 13.00 val.
Prašymai registruojami mokyklos raštinėje
Darbo dienomis 8.00 – 16.00 val. ( pietūs 12.00 – 12.45 val.)

Asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis, pateikia:
• prašymą ( forma pridedama);
• vaiko gimimo liudijimo kopiją;
• teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą;
• gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą (arba duoti sutikimą, kad mokyklos administracija  informaciją apie deklaruotą gyvenamąją vietą teisės aktų nustatyta tvarka gautų iš institucijų);
• specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas, kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus;
• kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus.

Mokyklai priskirta teritorija (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-37 , 1 priedas)
* Jotvingių g. nuo pradžios iki galo (poriniai),
* Kuršių g. nuo pradžios iki Jotvingių g.,
* Šarkuvos g.

2017-2018 m.m. :
2017-2018 m.m. mokyklos priėmimo komisija informuoja:
Į naujai komplektuojamas  1 klases registruotas 131 prašymas, iš jų 114 mokyklai priskirtos teritorijos (2017-03-15).
Gauta prašymų pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą iš mokyklai priskirtos teritorijos daugiau, nei mokykla gali priimti. Atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą
Asmenų, pateikusių prašymus mokytis 2017-2018 m.m. pirmoje klasėje, sąrašas
Prašome  Jūsų pranešti, jei  Jūs pasirinkote ir lankysite  kitą  mokyklą.  Ši informacija svarbi laukiantiems eilėje.

Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos asmenų priėmimo į bendrojo ugdymo klase 2017 m. komisijos darbo reglamentas.

Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos priėmimo komisija.

2017-2018 m.m. laisvos vietos:
1 klasėse - 4 laisvos vietos;
2 klasėse – nėra;
3 klasėse – nėra;
4 klasėse – nėra.
Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos asmenys  priimami tik į laisvas mokyklos vietas
bottom