Naujienos

 • 13
  Sep 2018
  Susitikimas su bendruomenės pareigūnais
  2018 m. rugsėjo 14 d. (penktadienį) mokyklos aktų salėje 1-2 klasių mokiniai dalyvaus saugaus eismo pamokėlėje, kurios metu susitiks su Amsiumi ir Kauno apskrities bendruomenės pareigūnais. Po jo 1 klasių mokiniai eis į lauką ir mokysis saugiai pereiti per Šarkuvos g. perėją.
 • 27
  Aug 2018
  Mokslo metų pradžios šventė

  Į klases plačiai duris atvėręs

  Grįžo vasaros takais rugsėjis...

  Din di lin ... skambutis šaukia,

  Din di lin ... į klasę jaukią.

  Kviečiame į Mokslo metų pradžios šventę rugsėjo 3 d. (pirmadienį) 10 val. mokyklos kieme. Sėkmingų 2018-2019 mokslo metų!

 • 23
  Aug 2018
  Dėvėtų mokyklinių uniformų turgelis
  2018 m. rugpjūčio 27 d. (pirmadienį) nuo 8.00 iki 12.00 val. tėvelių prašymu  mokykloje organizuojamas dėvėtų mokyklinių uniformų turgelis.
 • 30
  May 2018
  Mokslo metų pabaigos šventė "Sveika, vasara!"
  2018 m. gegužės 31 d. 9.30 val. mokyklos kieme vyks mokslo metų pabaigos šventė "Sveika, vasara!". Kviečiame visus dalyvauti!
 • 16
  May 2018
  NUD "Čia prie Nemuno krantų amžiais stovi senas Kaunas""
  2018 m. gegužės 17 d. (ketvirtadienį) mokykloje vyks netradicinio ugdymo diena "Čia prie Nemuno krantų amžiais stovi senas Kaunas". Mokiniai lankysis įvairiuose miesto muziejuose ir dalyvaus edukaciniuose užsiėmimuose, atliks kūrybinius darbus.

Paslaugos ir priėmimas

PRADINIS UGDYMAS

DĖL PRIĖMIMO Į PIRMĄSIAS KLASES:

Priėmimas vykdomas vadovaujantis:
PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠU, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33


Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.


Pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą pirmumo teise priimami:
asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei gauta prašymų pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą iš mokyklai priskirtos teritorijos daugiau, nei mokykla gali priimti atsižvelgiama įgyvenamosios vietos deklaravimo datą,  priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;

jei priimti visi asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys;

jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią pradinio ugdymo  programą.

 

Prašymų pateikimas: prašymai pradėti mokytis 2018-2019 m.m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti nuo 2018 m. kovo 7 d. (trečiadienio) 12 valandos.

 

Jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybės teritorijoje prašymai registruojami elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę (https://imokykla.kaunas.lt )

Jei nė vieno iš tėvų gyvenamoji vieta nėra deklaruota Savivaldybės teritorijoje arba nėra galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, prašymą galima pateikti mokyklos raštinėje.

Kaip patikrinti ar paduotas prašymas sistemoje (vartotojo vadovas).

Po liepos 1 d.  prašymai per informacinę sistemą nepriimami.
Prašymus galima pateikti mokyklos raštinėje.
2018-2019 m.m.  laisvos vietos:
1 klasė – nėra.
2 klasė – 2 laisvos vieos.
3 klasė – nėra.
4 klasė – nėra.

Dokumentai, kuriuos turi pateikti  į mokyklą priimami asmenys, pasirašant sutartį:

Vaiko gimimo liudijimo kopija;

Teisės aktuose numatytos formos pažyma apie vaiko sveikatą(forma Nr. 027-1/a, forma Nr. 027);

Specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijos.

Mokyklai priskirta teritorija (žemėlapis)
* Jotvingių g. nuo pradžios iki galo (poriniai),
* Kuršių g. nuo pradžios iki Jotvingių g.,
* Šarkuvos g.

Mokyklos vadovas kartu su priėmimo komisija sprendžia priėmimo metu iškilusius klausimus

Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos 2018-2019 m.m. priėmimo komisijos posėdis vyks gegužės 25 d. 13 val. Apie priėmino komisijos posėdžio sprendimus informuosime Jus elektroniniu paštu per tris darbo dienas. Po informacijos gavimo, ne vėlau kaip per penkias darbo dienas , laukiame Jūsų galutinio apsisprendimo. Asmuo, nepateikęs šios informacijos iki nurodyto laiko, komisijos sprendimu bus išbrauktas iš priimamų mokytis asmenų sąrašo.

Priėmimo komisija. Priėmimo komisijos reglamentas.
bottom