Naujienos

 • 30
  May 2018
  Mokslo metų pabaigos šventė "Sveika, vasara!"
  2018 m. gegužės 31 d. 9.30 val. mokyklos kieme vyks mokslo metų pabaigos šventė "Sveika, vasara!". Kviečiame visus dalyvauti!
 • 16
  May 2018
  NUD "Čia prie Nemuno krantų amžiais stovi senas Kaunas""
  2018 m. gegužės 17 d. (ketvirtadienį) mokykloje vyks netradicinio ugdymo diena "Čia prie Nemuno krantų amžiais stovi senas Kaunas". Mokiniai lankysis įvairiuose miesto muziejuose ir dalyvaus edukaciniuose užsiėmimuose, atliks kūrybinius darbus.
 • 14
  May 2018
  Konkursas "Raštingiausias Kauno miesto pradinukas 2018"
  2018 m. gegužės 9 d. „Vyturio“  gimnazijoje vyko Kauno miesto ketvirtųjų klasių mokinių lietuvių k. diktanto konkursas "Raštingiausias Kauno miesto pradinukas 2018".  Joje dalyvavusi 4a klasės mokinė Elzė Jonaitytė užėmė II vietą. Sveikiname, džiaugiamės ir didžiuojamės!
 • 11
  May 2018
  Miuziklas "Švelnukų šalis"
  2018 m. gegužės 11 d. 10 val. J.Basanavičiaus gimnazijoje vyko mūsų mokyklos mokinių miuziklas "Švelnukų šaly". Dėkojame vadovams Vaivai, Nijolei, Aurelijui ir Gintarei už mokinių paruošimą ir nuostabų renginį, o vaikams - už šaunų pasirodymą!
 • 09
  May 2018
  Dviratukų varžybos
  2018 m. gegužės 10 d. 9.30 val. šalia mokyklos esančioje aikštelėje vyks pirmų klasių mokinių dviratukų varžybos. Kartu su mumis sportuos l.d. "Žvangutis" priešmokyklinių grupių vaikai. Sėkmės varžybų dalyviams!

Paslaugos ir priėmimas

PRADINIS UGDYMAS

DĖL PRIĖMIMO Į PIRMĄSIAS KLASES:

2018-2019 m.m. mokykloje  komplektuojamos 3 pirmosios klasės (po 24 mokinius).

Pageidaujančių mokytis mokinių sąrašas (2018-05-03)

Priėmimas vykdomas vadovaujantis:
PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠU, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33


Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.


Pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą pirmumo teise priimami:
asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei gauta prašymų pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą iš mokyklai priskirtos teritorijos daugiau, nei mokykla gali priimti atsižvelgiama įgyvenamosios vietos deklaravimo datą,  priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;

jei priimti visi asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys;

jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią pradinio ugdymo  programą.

 

Prašymų pateikimas: prašymai pradėti mokytis 2018-2019 m.m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti nuo 2018 m. kovo 7 d. (trečiadienio) 12 valandos.

 

Jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybės teritorijoje prašymai registruojami elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę (https://imokykla.kaunas.lt )

Jei nė vieno iš tėvų gyvenamoji vieta nėra deklaruota Savivaldybės teritorijoje arba nėra galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, prašymą galima pateikti mokyklos raštinėje.

Kaip patikrinti ar paduotas prašymas sistemoje (vartotojo vadovas).

Dokumentai, kuriuos turi pateikti  į mokyklą priimami asmenys, pasirašant sutartį:

Vaiko gimimo liudijimo kopija;

Teisės aktuose numatytos formos pažyma apie vaiko sveikatą(forma Nr. 027-1/a, forma Nr. 027);

Specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijos.

Mokyklai priskirta teritorija (žemėlapis)
* Jotvingių g. nuo pradžios iki galo (poriniai),
* Kuršių g. nuo pradžios iki Jotvingių g.,
* Šarkuvos g.

Mokyklos vadovas kartu su priėmimo komisija sprendžia priėmimo metu iškilusius klausimus

Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos 2018-2019 m.m. priėmimo komisijos posėdis vyks gegužės 25 d. 13 val. Apie priėmino komisijos posėdžio sprendimus informuosime Jus elektroniniu paštu per tris darbo dienas. Po informacijos gavimo, ne vėlau kaip per penkias darbo dienas , laukiame Jūsų galutinio apsisprendimo. Asmuo, nepateikęs šios informacijos iki nurodyto laiko, komisijos sprendimu bus išbrauktas iš priimamų mokytis asmenų sąrašo.

Priėmimo komisija. Priėmimo komisijos reglamentas.
bottom