Naujienos

 • 05
  Jun 2017
  Dėvėtų mokyklinių uniformų mugė
  2017 m. birželio 7 d. (trečiadienį) ir rugpjūčio  28 d. (pirmadienį) nuo 8.00 iki 12.00 val. tėvelių prašymu  mokykloje organizuojama dėvėtų mokyklinių uniformų mugė.
 • 26
  May 2017
  Projektas „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje 2017“
  Džiaugiamės mūsų mokyklos 2 kl. mokinių plaukimo komandos aukštais pasiekimais projekto „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje 2017“ baigiamajame renginyje, vykusiame 2017 m. gegužės 25 d. Kauno kolegijos baseine Mastaičiuose (trenerė Žaneta Tautvydė).
 • 25
  May 2017
  Mokslo metų pabaigos šventė
  2017 m. gegužės 31 d. (trečiadienį) 10.00 val. mokyklos kieme vyks mokslo metų pabaigos šventė „Sveika, vasara“. Kviečiame visus dalyvauti!
 • 25
  May 2017
  Ketvirtokų išleistuvės
  2017 m. gegužės 30 d. (antradienį) 12.00 val. Kauno valstybiniame Lėlių teatre vyks ketvirtųjų klasių baigiamoji popietė „Lik sveika, pradine mokykla”. Kviečiame 4 kl. mokinius, jų šeimas ir mokytojus dalyvauti!
 • 24
  May 2017
  Tarpklasinės estafetinio bėgimo varžybos
  2017 m. gegužės 25 d. (ketvirtadienį) šalia mokyklos esančiame stadione vyks tarpklasinės estafetinio bėgimo varžybos. Dalyviai – 1-4 kl. mergaičių ir berniukų komandos. Linkime dalyviams sėkmės!

Paslaugos ir priėmimas

PRADINIS UGDYMAS

Priėmimas vykdomas vadovaujantis:

Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas kriterijų ir klasių komplektavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-671.

Pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą pirmumo teise priimami:
• asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei gauta prašymų pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą iš mokyklai priskirtos teritorijos daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą;
• jei priimti visi asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje, pagal prašymo padavimo datą. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-36
„Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2017–2018 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“ nustatyta:
•    2017-2018 m.m. „Ryto“ pradinėje mokykloje  komplektuoti  3 pirmąsias klases (po 24 mokinius)
•    Prašymai  mokytis pagal pradinio ugdymo programą primami nuo 2017 m. vasario 20 dienos 13.00 val.
Prašymai registruojami mokyklos raštinėje
Darbo dienomis 8.00 – 16.00 val. ( pietūs 12.00 – 12.45 val.)

Asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis, pateikia:
• prašymą ( forma pridedama);
• vaiko gimimo liudijimo kopiją;
• teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą;
• gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą (arba duoti sutikimą, kad mokyklos administracija  informaciją apie deklaruotą gyvenamąją vietą teisės aktų nustatyta tvarka gautų iš institucijų);
• specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas, kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus;
• kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus.

Mokyklai priskirta teritorija (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-37 , 1 priedas)
* Jotvingių g. nuo pradžios iki galo (poriniai),
* Kuršių g. nuo pradžios iki Jotvingių g.,
* Šarkuvos g.

2017-2018 m.m. :
2017-2018 m.m. mokyklos priėmimo komisija informuoja:
Į naujai komplektuojamas  1 klases registruotas 131 prašymas, iš jų 114 mokyklai priskirtos teritorijos (2017-03-15).
Gauta prašymų pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą iš mokyklai priskirtos teritorijos daugiau, nei mokykla gali priimti. Atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą
Asmenų, pateikusių prašymus mokytis 2017-2018 m.m. pirmoje klasėje, sąrašas
Prašome  Jūsų pranešti, jei  Jūs pasirinkote ir lankysite  kitą  mokyklą.  Ši informacija svarbi laukiantiems eilėje.

Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos asmenų priėmimo į bendrojo ugdymo klase 2017 m. komisijos darbo reglamentas.

Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos priėmimo komisija.

2017-2018 m.m. laisvos vietos:
1 klasėse - 2 laisvos vietos;
2 klasėse – 2 laisvos vietos;
3 klasėse – nėra;
4 klasėse – 1 laisva vieta.
Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos asmenys  priimami tik į laisvas mokyklos vietas
bottom