Naujienos

 • 11
  Sau 2019
  Pilietinė iniciatyva "Atmintis gyva, nes liudija"
  Šiandien, 2019 m. sausio 11 d. 8.00 val., mokyklos languose suplazdės žvakių liepsnelės ir bus užgesintos šviesos. Prisiminsime ir pagerbsime žuvusiuosius už Lietuvos laisvę. Taip prisijungsime prie pilietinės iniciatyvos "Atmintis gyva, nes liudija".
 • 27
  Dec 2018
  Mokinių atostogos

  Mokinių žiemos atostogos nuo 2018 m. gruodžio 27 d. iki 2019 m. sausio 2 d. Į mokyklą renkamės 2019 m. sausio 3 d. (ketvirtadienį).

  Linkime linksmų, turiningų ir saugių atostogų!
 • 11
  Dec 2018
  Labdaros akcija "Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa"
  Adventas - puikus metas mokyti vaikus gerais darbais pasitikti Jėzaus gimimo dieną - Kalėdas. Kviečiame vieni kitus prisijungti prie labdaros akcijos "Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa". Prašome šiais metais "Carito" vaikams padovanoti: sąsiuvinių, pieštukų, flomasterių ir kitų jiems reikalingų priemonių. Kanceliarinės priemonės renkamos iki 2018 m. gruodžio 21 d. Dėkojame už jūsų gerumą!
 • 04
  Dec 2018
  Akcija "Pasitik Kalėdų senelį švariomis rankomis"

  2018 m. gruodžio 6 d. (ketvirtadienį) nuo 9.30 val. iki 12.00 val. mokyklos foje vyks akcija "Pasitik Kalėdų senelį švariomis rankomis". Kviečiame visus aktyviai dalyvauti.

 • 03
  Dec 2018
  Projektas "Giminės medis - 2018"
  2018 m. lapkričio 28 d. Kauno tautinės kultūros centre vyko respublikinis projektas "Giminės medis - 2018". Jame dalyvavusi mūsų mokyklos mokinė Eglė Ožekauskaitė (4a) gavo padėką už domėjimąsi savo šeimos, bendruomenės, valstybės praeitimi, tautos tapatumo saugojimą, puoselėjimą ir įprasminimą kūrybiniame darbe "Giminės medis". Sveikiname, džiaugiamės ir didžiuojamės!

Komisijos, darbo grupės

Mokyklos taryba

Pirmininkas –Gediminas Žekonis
Nariai:
Dovilė Rudelienė
Inga Čebatavičė
Mantas Dulevičius
Laura Vaitkūnienė
Ingrida Ūsienė
Gražina Dinsmonienė
Dalytė Kvedienė
Dalia Bendoraitienė

tel. 837 377615, rytas@rytas.kaunas.lm.lt

 

 

 

 

Direktoriaus

2016 m. lapkričio 17 d.  Įsakymas Nr. V-72

Komisija

Mokytojų atestacijos komisija
Pirmininkas – Reda Stasiukonienė
Nariai:
Ingrida Ūsienė
Adelė Paukštienė
Edita Jusienė
Dalia Sutkaitienė
Liuda Jarošienė
Dileta Tindžiulienė


 

 
Švietimo sk. vedėjo
2018 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr.35-434


Priėmimo komisija
Pirmininkas - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Stasiukonien
Nariai:
pradinių klasių mokytoja Gražina Dinsmonienė
pradinių klasių mokytoja Dalytė Kvedienė
pradinių klasių mokytoja Dalia Sutkatienė
spec.pedagogė -logopedė Liuda Jarošienė
mokyklos tarybos pirmininkasGediminas Žekonis
mokyklos tarybos narys Mantas Dulevičius

 

 

 

 

 

Direktoriaus
2018 m. vasario 7 d. įsakymu Nr.V-17

 


 

 

Tarifikacijos komisija
Pirmininkas - Reda Stasiukonienė
Nariai:
Adelė Paukštienė
Dalytė Kvedienė
Direktoriaus
2013 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr.V-50

Vaiko gerovės komisija
Vadovas – Reda Stasiukonienė
Sekretorė – Laima Bagdonienė
Nariai:
Aušra Griciūtė
Liuda Jarošienė
Dovilė Rudelienė
Nijolė Šilanskienė

 


 

 


Direktoriaus
2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr.V-64

Ekstremalių situacijų komisija
Pirmininkas - Vida Gruzdeva
Nariai:
Reda Stasiukonienė
Vilma Nikitinienė
Romas Tručionis

Direktoriaus
2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr.V-67
Viešųjų pirkimų komisija
Pirmininkas
- Vida Gruzdeva
Nariai:
Dalytė Kvedienė
Laima Bagdonienė
Direktoriaus
2016 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr.V-76

Darbo grupės

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė
Vadovas
– Gražina Dinsmonienė
Nariai:
Dalia Sutkaitienė
Asta Karvelienė
Vilma Nikitinienė
Adelė PaukštienėDirektoriaus
2015 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr.V-67
Mokytojų metodinė grupė
Pirmininkė – Edita Jusienė
Sekretorė – Dalė Ulevičienė   


Direktoriaus
2015 m. spalio 26 d. įsakymas Nr.V-64
Sveikatos stiprinimo darbo grupė
Vadovas – Ingrida Ūsienė
Nariai:
Nijolė Šilanskienė
Liuda Jarošienė
Aušra Griciūtė
Aurelijus Karpavičius

 

 

 

Direktoriaus
2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr.V-52


 
bottom