Naujienos

 • 21
  Vas 2018
  Priėmimas į pirmąsias klases 2018-2019 m.m.

  DĖL PRIĖMIMO Į PIRMĄSIAS KLASES 2018–2019 MOKSLO METAMS:
  Priėmimas vykdomas vadovaujantis:PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠU, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr.T-33

  Priimant į mokyklas 2018–2019 m.m prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.

  Klasių komplektų ir mokinių skaičių mokykloms, mokyklų aptarnavimo teritorijas ir prašymų padavimų datą  Savivaldybės Taryba nustatys vasario 27 dienos posėdyje.

  Planuojama prašymų padavimo pradžia kovo 7 d. 12 val., jeigu Taryba nenustatys kitaip.
 • 19
  Vas 2018
  Atostogos

  Mokinių atostogos nuo 2018 m. vasario 19 iki 23 d. Į mokyklą renkamės vasario 26 d. (pirmadienį).

  Linkime linksmų, turiningų ir saugių atostogų!
 • 13
  Vas 2018
  NUD "Atkurtai Lietuvai 100"
  2018 m. vasario 15 d. mokykloje vyks netradicinio ugdymo diena "Atkurtai Lietuvai 100", skirta vasario 16-ąjai paminėti. Mokiniai aktyviai dalyvaus įvairiose veiklose, skatinančiose pažinti, didžiuotis savo šalimi, bendradarbiauti. Su gimtadieniu, Lietuva!
 • 02
  Vas 2018
  Informacija tėveliams
  Informuojame, kad ugdymo procesas 2018 m. vasario 3-7 d. nutraukiamas. Laukiam mokinių vasario 8 d. (ketvirtadienį).
 • 11
  Sau 2018
  Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

  Mokykla dalyvauja pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Lietuvoje ši pilietinė akcija pradėta organizuoti nuo 2008 metų.

  2018 m. sausio 12 d. (penktadienį) 8.00 val. mokykloje dešimčiai minučių bus užgesinama šviesa ir uždegamos languose atminties žvakutės – gyvybės, šviesos, atminties ir vilties simbolis – žuvusiems už Lietuvos Laisvę.


Komisijos, darbo grupės

Mokyklos taryba

Pirmininkas –Gediminas Žekonis
Nariai:
Dovilė Rudelienė
Inga Čebatavičė
Mantas Dulevičius
Laura Vaitkūnienė
Ingrida Ūsienė
Gražina Dinsmonienė
Dalytė Kvedienė
Dalia Bendoraitienė

tel. 837 377615, rytas@rytas.kaunas.lm.lt

 

 

 

 

Direktoriaus

2016 m. lapkričio 17 d.  Įsakymas Nr. V-72

Komisija
Mokytojų atestacijos komisija
Pirmininkas – Alina Striškienė
Nariai:
Rima Papievienė
Ingrida Ūsienė
Adelė Paukštienė
Dalė Ulevičienė


Direktoriaus
2015 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr.V-68

Tarifikacijos komisija
Pirmininkas - Reda Stasiukonienė
Nariai:
Adelė Paukštienė
Dalytė Kvedienė
Direktoriaus
2013 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr.V-50

Vaiko gerovės komisija
Vadovas – Reda Stasiukonienė
Sekretorė – Laima Bagdonienė
Nariai:
Aušra Griciūtė
Liuda Jarošienė
Dovilė Rudelienė
Nijolė Šilanskienė

 


 

 


Direktoriaus
2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr.V-64

Ekstremalių situacijų komisija
Pirmininkas - Vida Gruzdeva
Nariai:
Reda Stasiukonienė
Vilma Nikitinienė
Romas Tručionis

Direktoriaus
2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr.V-67
Viešųjų pirkimų komisija
Pirmininkas
- Vida Gruzdeva
Nariai:
Dalytė Kvedienė
Laima Bagdonienė
Direktoriaus
2016 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr.V-76

Darbo grupės

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė
Vadovas
– Gražina Dinsmonienė
Nariai:
Dalia Sutkaitienė
Asta Karvelienė
Vilma Nikitinienė
Adelė PaukštienėDirektoriaus
2015 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr.V-67
Mokytojų metodinė grupė
Pirmininkė – Edita Jusienė
Sekretorė – Dalė Ulevičienė   


Direktoriaus
2015 m. spalio 26 d. įsakymas Nr.V-64
Sveikatos stiprinimo darbo grupė
Vadovas – Ingrida Ūsienė
Nariai:
Nijolė Šilanskienė
Liuda Jarošienė
Aušra Griciūtė
Aurelijus Karpavičius

 

 

 

Direktoriaus
2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr.V-52


 
bottom