Naujienos

 • 11
  Sau 2019
  Pilietinė iniciatyva "Atmintis gyva, nes liudija"
  Šiandien, 2019 m. sausio 11 d. 8.00 val., mokyklos languose suplazdės žvakių liepsnelės ir bus užgesintos šviesos. Prisiminsime ir pagerbsime žuvusiuosius už Lietuvos laisvę. Taip prisijungsime prie pilietinės iniciatyvos "Atmintis gyva, nes liudija".
 • 27
  Dec 2018
  Mokinių atostogos

  Mokinių žiemos atostogos nuo 2018 m. gruodžio 27 d. iki 2019 m. sausio 2 d. Į mokyklą renkamės 2019 m. sausio 3 d. (ketvirtadienį).

  Linkime linksmų, turiningų ir saugių atostogų!
 • 11
  Dec 2018
  Labdaros akcija "Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa"
  Adventas - puikus metas mokyti vaikus gerais darbais pasitikti Jėzaus gimimo dieną - Kalėdas. Kviečiame vieni kitus prisijungti prie labdaros akcijos "Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa". Prašome šiais metais "Carito" vaikams padovanoti: sąsiuvinių, pieštukų, flomasterių ir kitų jiems reikalingų priemonių. Kanceliarinės priemonės renkamos iki 2018 m. gruodžio 21 d. Dėkojame už jūsų gerumą!
 • 04
  Dec 2018
  Akcija "Pasitik Kalėdų senelį švariomis rankomis"

  2018 m. gruodžio 6 d. (ketvirtadienį) nuo 9.30 val. iki 12.00 val. mokyklos foje vyks akcija "Pasitik Kalėdų senelį švariomis rankomis". Kviečiame visus aktyviai dalyvauti.

 • 03
  Dec 2018
  Projektas "Giminės medis - 2018"
  2018 m. lapkričio 28 d. Kauno tautinės kultūros centre vyko respublikinis projektas "Giminės medis - 2018". Jame dalyvavusi mūsų mokyklos mokinė Eglė Ožekauskaitė (4a) gavo padėką už domėjimąsi savo šeimos, bendruomenės, valstybės praeitimi, tautos tapatumo saugojimą, puoselėjimą ir įprasminimą kūrybiniame darbe "Giminės medis". Sveikiname, džiaugiamės ir didžiuojamės!

Darbuotojai

Administracija
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas
Reda Stasiukonienė
Gyvenimo aprašymas (CV)


Telefonas: (8 37) 377 615
El. paštas: rytas@rytas.kaunas.lm.lt

Direktorės pavaduotoja ūkiui
Vida Gruzdeva
Gyvenimo aprašymas (CV)


Telefonas: (8 37) 377 610
El. paštas: ukis@rytas.kaunas.lm.lt

Raštvedė
Dalia Bendoraitienė


Telefonas: (8 37) 377 610
Raštvedė
Audronė Romeikienė

Telefonas: (8 37) 377 615
El. paštas: rytas@rytas.kaunas.lm.lt
Bibliotekos – informacinio centro vedėja, mokytojo padėjėja
Jūrena Venckienė

Telefonas: (8 37) 377 615
El. paštas: biblioteka.rytas@gmail.com

Pedagoginis personalas
Pedagogų kontaktinė informacija

Telefonas: (8 37) 377 615
Susisiekti per e-dienyną TAMO


Edita Bauerytė

Pradinių klasių mokytoja / 2a kl.vadovė, aukštasis išsilavinimas, vyr. mokytoja


Vilma Nikitinienė

Pradinių klasių mokytoja / 2b kl.vadovė, aukštasis išsilavinimas, vyr. mokytojaRima Papievienė

Pradinių klasių mokytoja / 2c kl.vadovė, aukštasis išsilavinimas, mokytoja metodininkėLaima Bagdonienė

Pradinių klasių mokytoja / 2d kl.vadovė, neformaliojo ugdymo vadovė, aukštasis išsilavinimas, mokytoja


Nijolė Šilanskienė

Pradinių klasių mokytoja / 3a kl.vadovė, aukštasis išsilavinimas, mokytoja metodininkėIngrida Ūsienė

Pradinių klasių mokytoja / 3b kl.vadovė, aukštasis išsilavinimas, mokytoja metodininkė


Reda Stasiukonienė

Pradinių klasių mokytoja / 3c kl.vadovė, aukštasis išsilavinimas, vyr. mokytojaDalė Ulevičienė

Pradinių klasių mokytoja / 4a kl.vadovė, aukštasis išsilavinimas, mokytoja metodininkėAdelė Paukštienė

Pradinių klasių mokytoja / 4b kl.vadovė, aukštasis išsilavinimas, mokytoja metodininkė


Asta Karvelienė

Pradinių klasių mokytoja / 4c kl.vadovė, aukštasis išsilavinimas, vyr. mokytojaGražina Dinsmonienė

Pradinių klasių mokytoja / 1a kl.vadovė, aukštasis išsilavinimas, mokytoja metodininkėDalytė Kvedienė

Pradinių klasių mokytoja / 1b kl.vadovė, aukštasis išsilavinimas, vyr. mokytoja


Dalia Sutkaitienė

Pradinių klasių mokytoja / 1c kl.vadovė, aukštasis išsilavinimas, mokytoja metodininkė
Jurgita Vytienė

Anglų k. mokytoja, aukštasis išsilavinimas, mokytoja metodininkė


Edita Jusienė

Anglų k. mokytoja, aukštasis išsilavinimas, mokytoja metodininkė


Nijolė Pocienė

Muzikos mokytoja, neformaliojo ugdymo vadovė, aukštasis išsilavinimas, vyr. mokytoja


Aistė Tėvelytė             

Tikybos mokytoja, aukštasis išsilavinimas, mokytojaVaiva Tarvydė
Muzikos mokytoja, neformaliojo ugdymo vadovė, aukštasis išsilavinimas, mokytoja
Aurelijus Karpavičius

Neformaliojo ugdymo vadovas, aukštesnysis išsilavinimas, mokytojas


Odeta Černiauskienė
Neformaliojo ugdymo vadovė, aukštasis išsilavinimas, mokytoja
Vaida Šokienė

Neformaliojo ugdymo vadovė, aukštasis išsilavinimas
Specialistai
Liuda Jarošienė

Logopedė, aukštasis išsilavinimas, logopedė  ekspertė, specialioji pedagogė

Susisiekti per e-dienyną TAMO arba el. paštu linoretap@gmail.com


Jurga Legienė

Logopedė, aukštasis išsilavinimas, logopedė metodininkė

Susisiekti per e-dienyną TAMO arba el. paštu linoretap@gmail.com


Aušra Griciūtė

Psichologė, aukštasis išsilavinimas, psichologas

Susisiekti per e-dienyną TAMO arba el. paštu ryto.psichologokabinetas@gmail.com


Dovilė Rudelienė

Socialinė pedagogė, aukštasis išsilavinimas, vyr. socialinė pedagogė

Susisiekti per e-dienyną TAMO arba el. paštu dovile.rudeliene@gmail.com


Vaida Šokelienė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, aukštasis univeritetinis išsilavinimas

Susisiekti per e-dienyną TAMO arba el. paštu vaidajuodyte@gmail.com


 


gintare.kazekeviciene@rytopradine.lt
Laisvos darbo vietos Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos direktorius http://www.kaunas.lt/administracija/veikla/darbo-skelbimai/bottom