Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Kauno "Ryto" pradinė mokykla
Šarkuvos g. 29, LT-48160 Kaunas,
tel. (8 37) 377615, faks. (8 37) 377610
rytas@rytas.kaunas.lm.lt
Mokomoji kalba - lietuvių
Įmonės kodas: 191828963

Mokyklos darbo laikas:
I-IV 8.00 - 17.00 val.
V 8.00 - 15.45 val.
pietų pertrauka:
12.00 – 12.45 val.

Pavedimų (paramos) sąskaita
LT69 4010 0425 0005 0368
AB DnB (DNB) bankas, banko kodas 40100

Informacija atnaujinta 2015.08.23

 

 


Su Mokytojų diena!! [2015.10.05]

Jau žinom: visi ką nors gali.
Žinojimas suteikia viltį.
Duok žmogui šią nuostabią galią.
Duok vaikui saugumą ir rimtį.
Duok žmogui kūrybos valią
ir teisę mąstyti, kalbėti, tikėti.
Jau žinom: visi ką nors gali.
Tad leiskim šiai tiesai pakilti.

/Carl Scharnberg/

Su Mokytojų diena!!

Vaikų piešinių paroda "Gėlės mokytojui" [2015.10.02]

Kviečiame visus mokytojus apsilankyti būrelio „Mažasis kompiuteristas“ vaikų piešinių parodoje „Gėlės mokytojui“. Vaikų darbeliai eksponuojami mokyklos tinklalapio skiltyje „Metų akimirkos“.

M.K. Oginskio gimimo dienos minėjimo savaitė [2015.09.21]

Mokykloje M.K. Oginskio gimimo dienos (rugsėjo 25 d. ) minėjimo savaitė - 2015 m. rugsėjo 21-25 d. Mokiniai muzikos pamokų metu susipažins su kunigaikščių Oginskių giminės veikla ir palikimu. Mokyklos erdvėse pertraukų metu skambės M. K. Oginskio muzika. Rugsėjo 25 d. (penktadienį) aktų salėje skambės gyva  muzika,  muzikantai  G. Dalinkevičius (smuikas)  ir S. Bušma (gitara) dovanos visiems gražias melodijas.

Mokslo metų pradžios šventė [2015.08.24]

Kviečiame į Mokslo metų pradžios šventę rugsėjo 1 d. 10 val. mokyklos kieme.
Sėkmingų, darnių 2015-2016 mokslo metų!

Dėvėtų mokyklinių uniformu mugė [2015.05.31]

Š.m. birželio 4 d. (ketvirtadienį) ir rugpjūčio  25 d. (antradienį) nuo 8.00 -12.00 val. tėvelių prašymu  mokykloje organizuojama dėvėtų mokyklinių uniformų mugė.

Standartizuoti testai [2015.04.24]

2015 m. balandžio –gegužės mėn. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 4-ųjų ir 8-ųjų klasių mokiniai turės puikią galimybę įsivertinti mokymosi pasiekimus. Ketvirtokams parengti skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo  ir matematikos standartizuoti testai.  Testai visose Kauno miesto mokyklose  bus vykdomi:
Skaitymo - 2015 m. balandžio 28 d. 2 pamoka,
Rašymo - 2015 m. balandžio 29 d. 2 pamoka,
Pasaulio pažinimo -2015 m. balandžio 30 d. 2 pamoka,
Matematikos – 2015 m. gegužės 5 d. 2 pamoka.
Visiems SĖKMĖS!!

Paskelbti Kalbų, Gamtos kengūros rezultatai [2015.04.10]

Paskelbti Kalbų, Gamtos kengūros rezultatai.  Diplomų lietus! http://www.vkif.lt/index.php?page=kalbu-kengura.
Sveikiname laimėtojus ir visus dalyvavusius! Dėkojame mokytojams už mokinių paruošimą!

Matematikos olimpiada "Skaičiukas – 2015“ [2015.04.09]

Balandžio 9 d. vyko Kauno miesto ketvirtokų matematikos olimpiada „Skaičiukas – 2015“. Šios olimpiados nugalėtoju tapo 4b kl. mokinys Pijus Abukauskas, įveikęs visus uždavinius be klaidų.
Sveikiname Pijų ir jį olimpiadai paruošusias mokytojas A. Paukštienę ir G. Dinsmonienę. Sėkmės, Rytukai, ir ateinančiais metais.

Viktorina "Protų mūšis 2015" [2015.04.08]

Sveikiname Kauno miesto švietimo įstaigų pradinio ugdymo trečiųjų klasių mokinių viktorinos ,"Protų mūšis 2015" I vietos laimėtojus - Simą Vaičiūną, Luką Grondskytę, Saulę Burneikytę.

Baigtas įgyvendinti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos investicinis projektas [2014.09.09]

Baigtas įgyvendinti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos investicinis projektas

Kauno „Ryto“ pradinė mokykla baigė įgyvendinti investicinį projektą „Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimas”, finansuojamą pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų pagal 2013 m. liepos 29 d. pasirašytą finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-21-059.

Įgyvendinus projektą buvo pasiektas pagrindinis projekto tikslas - padidinti vartojamos energijos efektyvumą Kauno "Ryto" pradinės mokyklos pastate. Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikti šie atnaujinimo (modernizavimo) darbai – pakeisti pastato langai ir lauko durys, apšiltintas stogas, modernizuoti įėjimo stogeliai, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos.

Pagerintos pastato charakteristikos užtikrins įstaigą lankantiems auklėtiniams, jų tėvams, įstaigoje dirbantiems pedagogams ir darbuotojams geresnes mikroklimato sąlygas, o atnaujintam pastatui artimiausiu metu nebus reikalingas vidaus inžinerinių sistemų ir išorinių atitvarų atnaujinimas (modernizavimas).

Sveikatą stiprinanti mokykla [2013.11.15]

Sveikatą stiprinanti mokykla (SSM) – tai mokykla, kurios visa bendruomenė, pasitelkdama veiklos partnerius, siekia stiprinti mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę bei dvasinę sveikatą, kuriant sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką. Šiose mokyklose sveikatos temos integruotos į visą ugdymo procesą – dalykų pamokas ir popamokinę veiklą.

2013 m. lapkričio 15 d. Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija nagrinėjo mūsų mokyklos prašymą dėl SSM veiklos pratęsimo. Komisija aptarė mokyklos sveikatos stiprinimo programos  rezultatus ir priėmė sprendimą leisti tęsti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklą dar 5 metams.

ES projektas [2013.08.12]


PRADEDAMAS  ĮGYVENDINTI  EUROPOS  SĄJUNGOS  LĖŠOMIS  FINANSUOJAMAS KAUNO „RYTO“ PRADINĖS  MOKYKLOS PROJEKTAS

Informuojame, kad Kauno „Ryto“ pradinė mokykla 2013 m. liepos 29 d. pasirašė trišalę finansavimo ir administravimo sutartį ir pradeda  įgyvendinti  projektą „Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimas“ (projekto kodas VP3-3.4-ŪM-04-R-21-059), finansuojamą pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystimasis“ įgyvendinimo  VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“. Pagal finansavimo ir administravimo sutartį, projekto įgyvendinimui skirta 946.552,00 Lt lėšų, iš kurių Europos Sąjungos struktūrinė parama – 549 923,05 Lt, likusi dalis ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos.

Pagrindinis projekto tikslas – padidinti vartojamos energijos efektyvumą Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos pastate. Įgyvendinant projektą planuojama atlikti šiuos atnaujinimo (modernizavimo) darbus – pakeisti senus pastato langus, lauko ir tambūro duris, atnaujinti (modernizuoti) pastato vidaus šildymo bei vidaus karšto vandens sistemą, atlikti stogo su apšiltinimu modernizavimą.
Įgyvendinus projektą bus užtikrintas efektyvesnis šilumos energijos vartojimas Kauno „Ryto“ pradinės  mokyklos pastate ir leis sumažinti neigiamą poveikį aplinkai mažesniais išmetamų į aplinką teršalų kiekiais. Planuojamų priemonių įgyvendinimas mokykloje užtikrins įstaigos mokiniams, jų tėvams, pedagogams ir kitiems darbuotojams geresnes mikroklimato sąlygas žiemos metu, jiems bus sudarytos tinkamos darbo sąlygos.
bottom