Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Kauno "Ryto" pradinė mokykla
Šarkuvos g. 29, LT-48160 Kaunas,
tel. (8 37) 377615, faks. (8 37) 377610
rytas@rytas.kaunas.lm.lt
Mokomoji kalba - lietuvių
Įmonės kodas: 191828963

Mokyklos darbo laikas:
I-IV 8.00 - 17.00 val.
V 8.00 - 15.45 val.
pietų pertrauka:
12.00 – 12.45 val.

Pavedimų (paramos) sąskaita
LT69 4010 0425 0005 0368
AB DnB bankas, banko kodas 4010

Informacija atnaujinta 2014.03.25

 

 


Augalų laikrodžiai [2014.04.04]

Dėmesio! Balandžio 4 d. mokykloje laikas matuojamas augalų laikrodžiais. Laiko matavimo vienetus pasiūlė pati gamta: Žemei sukantis dieną keičia naktis, vieną metų laiką - kitas. Stebėdami gamtos reiškinius ar įvairius įvykius, matome, kad vienas jų vyksta anksčiau, kitas - vėliau, nevienoda ir tų reiškinių trukmė. Ar pastebėjote, kad augalai ne tik puošia aplinką, bet ir nurodo mums paros laiką

Pakvieskime tylą [2014.04.01]

Balandžio 2-3 dienomis į mokyklą kviečiame tylą. Mokiniai triukšmomačiu nuolat matuos triukšmo lygį Tyla visus suburs klausytis V. V. Lansbergio ,,Angelų pasakos“. Jūrų skautai supažindins su žvalgybos ženklais bei pakvies į žvalgybą. Kviečiame aktyviai dalyvauti sveikatinimo renginiuose ,,Pakvieskime tylą".

Būsimų mokinių tėvelių susipažinimas su mokykla [2014.03.03]

Kovo 25 d. (antradienį) 18 val. kviečiame būsimų mokinių tėvelius susipažinti su mokykla -  susitikti su mokyklos vadovais ir mokytojais, apžiūrėti mokyklos edukacines aplinkas. Mes Jūsų laukiame!

2% parama [2014.02.01]


Nuoširdžiai dėkoju visiems mokyklos darbuotojams ir tėvams,
kuriant saugesnę ir jaukesnę mokyklos aplinką.

Kviečiu pervesti savo pajamų mokesčio dalį 2014 metų mokyklos tikslų įgyvendinimui.

Mokyklos direktorė                                             Alina Striškienė


•    1.Čia prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).
•    2.Viršutiniame EDS meniu pasirinkite „Paslaugos“, tuomet kairiajame meniu – „Parama“.
•    3.Užpildykite FR0512 v.2 formą tiesiogiai EDS portale (online).
•    4.Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (*) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:
•    (*) 5 Mokestinis laikotarpis – 2013
•    (*) 6S Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą – ✔
•    (*) E1 Gavėjo tipas – 2 [vienetas, turintis teisę gauti paramą]
•    (*) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 191828963 
•    (*) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 2,00

Deklaracijų pateikimo terminas į VMI iki 2014-05-01

Formą galite užpildyti ir pateikti mokyklos buhalterijoje. FR0512 v.2 formą galite parsisiūsti čia.

Viktorina "Irkis į gilumą" II etapas [2014.01.22]

2014 m. sausio 22 d. mokyklos 4 klasių komanda (Martynas Burneikis (4c), Justas Bardauskas (4a), Vytautė Tamutytė (4a), Austėja Gedminaitė (4c), Augustė Šapokaitė (4b), mokytoja Laima Bobelytė) dalyvavo Kauno katechetikos centro organizuojamos viktorinos ,,Irkis į gilumą‘ II etape, kuris vyko Kauno Šilainių parapijos namuose. Mokyklos komanda, rezultatais aplenkusi kitas penkias Šilainių mokyklų komandas,  pateko į III (miesto) viktorinos etapą ir  buvo apdovanota padėkomis, knygomis. Sveikiname! Linkime sėkmės III etape!

Pilietinėje akcija "Atmintis gyva, nes liudija" [2014.01.11]

Mokykla dalyvauja pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Lietuvoje ši pilietinė akcija pradėta organizuoti nuo 2008 metų,

2014 metų sausio 13 dieną, 8.00 val, mokykloje dešimčiai minučių bus užgesinama šviesa ir uždegamos atminties žvakutės – gyvybės, šviesos, atminties ir vilties simbolis – žuvusiems už Lietuvos Laisvę.

Šv. Kalėdos [2013.12.19]

Šv. Kalėdos tampa tikriausios tada, kai mes jas švenčiame dovanodami meilės šviesą, gerumą visiems. Gruodžio 19 d. kalėdinio rytmečio metu Šilainių parapijos klebonui kun. Žydrūnui Paulauskui perduoti mokyklos  mokinių surinkti saldainiai (virš 100 kilogramų!). Dėkojame  už Jūsų nuoširdų atsaką į mokyklos iniciatyvą prisidėti prie  Šilainių parapijos Caritas savanorių. Saldainiai nudžiugins vargo paliestas šeimas ir vienišus žmones Kalėdinio renginio metu Šilainių bažnyčioje. Tegul šios Kalėdos būna gražios ir saldžios visiems

Meninė akcija ,,Kalėdinė eglutė“ [2013.12.16]

Meninė akcija ,,Kalėdinė eglutė“ subūrė visus būties ir tikrųjų vertybių apmąstymams, kūrybai, geriems darbams, bendrystei. Klasės, mokyklos erdvės papuoštos mokyklos bendruomenės narių  (mokinių, mokytojų,  mokinių tėvelių ir kitų šeimos narių)  sukurtomis kalėdinėmis eglutėmis.  Dėkojame meninės akcijos dalyviams už aktyvų dalyvavimą ir kūrybines idėjas. PADĖKA.
Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo įsakymu patvirtintos komisijos atrinktos net šešios kompozicijos puošia Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų parodą ,,Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“ (Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (Vytauto pr. 44)). Kviečiame visus apžiūrėti ir pasidžiaugti!

Konkursas "Sveikuolių sveikuoliai" [2013.12.09]

Kauno sporto halėje vyko Kauno mokyklinių  ugdymo įstaigų mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai" I turas. Mūsų mokyklos komanda (Rusnė Pakalniškytė 4a, Vytautė Tamutytė 4a, Fausta Dapkevičiūtė 4a, Titas Sargiūnas 4c, Martynas Budrevičius 4a, pradinių klasių mokytojos Ingrida Ūsienė, Nijolė Šilanskienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Giedrė Grišiūtė) laimėjo II vietą. SVEIKIANAME!!!

Konkursas ,"Poetry competition-2013“ [2013.12.02]

Kauno lėlių teatre vyko Kauno miesto III klasių mokinių eilėraščio konkursas anglų kalba ,,Poetry competition-2013“. Mūsų mokyklos mokiniai Jonas Sirvydis (3c) ir Teodoras Gumbys (3c) užėmė II vietą. Dėkojame anglų kalbos mokytojoms Editai Jusienei ir Jurgitai Vytienei už mokinių parengimą konkursui. SVEIKINAME!!!

Sveikatą stiprinanti mokykla [2013.11.15]

Sveikatą stiprinanti mokykla (SSM) – tai mokykla, kurios visa bendruomenė, pasitelkdama veiklos partnerius, siekia stiprinti mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę bei dvasinę sveikatą, kuriant sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką. Šiose mokyklose sveikatos temos integruotos į visą ugdymo procesą – dalykų pamokas ir popamokinę veiklą.

2013 m. lapkričio 15 d. Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija nagrinėjo mūsų mokyklos prašymą dėl SSM veiklos pratęsimo. Komisija aptarė mokyklos sveikatos stiprinimo programos  rezultatus ir priėmė sprendimą leisti tęsti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklą dar 5 metams.

ES projektas [2013.08.12]


PRADEDAMAS  ĮGYVENDINTI  EUROPOS  SĄJUNGOS  LĖŠOMIS  FINANSUOJAMAS KAUNO „RYTO“ PRADINĖS  MOKYKLOS PROJEKTAS

Informuojame, kad Kauno „Ryto“ pradinė mokykla 2013 m. liepos 29 d. pasirašė trišalę finansavimo ir administravimo sutartį ir pradeda  įgyvendinti  projektą „Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimas“ (projekto kodas VP3-3.4-ŪM-04-R-21-059), finansuojamą pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystimasis“ įgyvendinimo  VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“. Pagal finansavimo ir administravimo sutartį, projekto įgyvendinimui skirta 946.552,00 Lt lėšų, iš kurių Europos Sąjungos struktūrinė parama – 549 923,05 Lt, likusi dalis ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos.

Pagrindinis projekto tikslas – padidinti vartojamos energijos efektyvumą Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos pastate. Įgyvendinant projektą planuojama atlikti šiuos atnaujinimo (modernizavimo) darbus – pakeisti senus pastato langus, lauko ir tambūro duris, atnaujinti (modernizuoti) pastato vidaus šildymo bei vidaus karšto vandens sistemą, atlikti stogo su apšiltinimu modernizavimą.
Įgyvendinus projektą bus užtikrintas efektyvesnis šilumos energijos vartojimas Kauno „Ryto“ pradinės  mokyklos pastate ir leis sumažinti neigiamą poveikį aplinkai mažesniais išmetamų į aplinką teršalų kiekiais. Planuojamų priemonių įgyvendinimas mokykloje užtikrins įstaigos mokiniams, jų tėvams, pedagogams ir kitiems darbuotojams geresnes mikroklimato sąlygas žiemos metu, jiems bus sudarytos tinkamos darbo sąlygos.

Laisvos vietos [2013.08.01]

Nuo 2013-09-01  4 klasėse yra 4 laisvos vietos.
bottom