Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Kauno "Ryto" pradinė mokykla
Šarkuvos g. 29, LT-48160 Kaunas,
tel. (8 37) 377615, faks. (8 37) 377610
rytas@rytas.kaunas.lm.lt
Mokomoji kalba - lietuvių
Įmonės kodas: 191828963

Mokyklos darbo laikas:
I-IV 8.00 - 17.00 val.
V 8.00 - 15.45 val.
pietų pertrauka:
12.00 – 12.45 val.

Pavedimų (paramos) sąskaita
LT69 4010 0425 0005 0368
AB DnB bankas, banko kodas 4010

Informacija atnaujinta 2014.08.07

 

 


"Ryto" mokykla kviečia į patalpų valymo talką [2014.08.15]

GERBIAMIEJI TĖVELIAI !

 

Vasaros atostogos baigiasi.

Artėja rugsėjo 1-oji.

"Ryto" mokykla kviečia į patalpų valymo talką.

Laukiame talkininkų su savo darbo priemonėmis  š.m. rugpjūčio 25 -27 d. nuo 9.00-20.00 val.

 

Administracija

Dėvėtų mokyklinių uniformu mugė [2014.08.13]

Š.m. rugpjūčio 25 d. (pirmadienį) nuo 8.00 -12.00 val. tėvelių prašymu mokykloje organizuojama dėvėtų mokyklinių uniformų mugė.

Diktantas „Raštingiausias Kauno miesto pradinukas 2014" [2014.05.18]

Paskelbti Kauno miesto švietimo įstaigų pradinio ugdymo ketvirtų klasių mokinių lietuvių kalbos konkurso – diktanto „Raštingiausias Kauno miesto pradinukas 2014", skirto Kristijono Donelaičio metams paminėti rezultatai. Sveikiname 4c klasės mokinę Miglę Gedminaitę (mokytoja D. Sutkaitienė), užėmusią III vietą. DŽIAUGIAMĖS IR DIDŽIUOJAMĖS!

ENGLISH QUIZ-2014 [2014.05.05]

2014 metų gegužės 5 dieną Kauno „Ryto“ pradinėje mokykloje vyko Kauno miesto ketvirtų klasių mokinių anglų kalbos olimpiada „ENGLISH QUIZ-2014". Pasitikrinti savo anglų kalbos žinias atvyko 75 pradinukai iš 40 Kauno mokyklų.

SVEIKINAME! Kauno miesto 4-tų klasių anglų kalbos olimpiados  „ENGLISH QUIZ-2014" nugalėtojus: Kauno Kazio Griniaus progimnazijos mokinę  Ievą Žukauskaitę (mokytoja Birutė Krivickienė) – I vieta; Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos mokinę Emiliją Rutkevičiūtę (mokytoja Eleonora Palšienė) – II vieta; Kauno ,,Varpelio“ pradinės mokyklos mokinė Otilija Žikas (mokytoja Aurika Jolanta Slatkevičienė) – III vieta. Džiaugiamės mūsų mokyklos mokinių Martyno Burneikio ir Dovydo Simonovo  rezultatais. Abu mokiniai pateko į geriausiųjų dešimtuką.

1–4 klasių respublikinis mokinių gebėjimų konkursas "Jaunasis gamtininkas" [2014.05.02]

Balandžio 29 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre vyko 1–4 klasių respublikinio mokinių gebėjimų konkursas ,,Jaunasis gamtininkas“. Jame dalyvavo 21 komanda iš  Rietavo, Molėtų, Utenos rajono bei Panevėžio, Kauno ir Vilniaus miesto mokyklų. Mūsų mokyklos komanda (Gabija Pakštytė(1c), Rūta Stasiukonytė(1c), Ignė Dapkevičiūtė(2c) ir Luka Grondskytė(2c), mokytojos Rima Papievienė  ir Aušra Juškienė) laimėjo III vietą. SVEIKINAME!

Standartizuoti testai [2014.04.22]

2014 m. balandžio –gegužės mėn. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 4-ųjų ir 8-ųjų klasių mokiniai turės puikią galimybę įsivertinti mokymosi pasiekimus. Ketvirtokams parengti skaitymo, rašymo ir matematikos standartizuoti testai.  Testai visose Kauno miesto mokyklose  bus vykdomi:

Skaitymo - 2014 m. balandžio 29 d.

Rašymo - 2014 m. balandžio 30 d.,

Matematikos – 2014 m. gegužės 6 d..

Visiems SĖKMĖS!!

Augalų laikrodžiai [2014.04.04]

Dėmesio! Balandžio 4 d. mokykloje laikas matuojamas augalų laikrodžiais. Laiko matavimo vienetus pasiūlė pati gamta: Žemei sukantis dieną keičia naktis, vieną metų laiką - kitas. Stebėdami gamtos reiškinius ar įvairius įvykius, matome, kad vienas jų vyksta anksčiau, kitas - vėliau, nevienoda ir tų reiškinių trukmė. Ar pastebėjote, kad augalai ne tik puošia aplinką, bet ir nurodo mums paros laiką

2% parama [2014.02.01]


Nuoširdžiai dėkoju visiems mokyklos darbuotojams ir tėvams,
kuriant saugesnę ir jaukesnę mokyklos aplinką.

Kviečiu pervesti savo pajamų mokesčio dalį 2014 metų mokyklos tikslų įgyvendinimui.

Mokyklos direktorė                                             Alina Striškienė


•    1.Čia prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).
•    2.Viršutiniame EDS meniu pasirinkite „Paslaugos“, tuomet kairiajame meniu – „Parama“.
•    3.Užpildykite FR0512 v.2 formą tiesiogiai EDS portale (online).
•    4.Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (*) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:
•    (*) 5 Mokestinis laikotarpis – 2013
•    (*) 6S Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą – ✔
•    (*) E1 Gavėjo tipas – 2 [vienetas, turintis teisę gauti paramą]
•    (*) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 191828963 
•    (*) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 2,00

Deklaracijų pateikimo terminas į VMI iki 2014-05-01

Formą galite užpildyti ir pateikti mokyklos buhalterijoje. FR0512 v.2 formą galite parsisiūsti čia.

Sveikatą stiprinanti mokykla [2013.11.15]

Sveikatą stiprinanti mokykla (SSM) – tai mokykla, kurios visa bendruomenė, pasitelkdama veiklos partnerius, siekia stiprinti mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę bei dvasinę sveikatą, kuriant sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką. Šiose mokyklose sveikatos temos integruotos į visą ugdymo procesą – dalykų pamokas ir popamokinę veiklą.

2013 m. lapkričio 15 d. Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija nagrinėjo mūsų mokyklos prašymą dėl SSM veiklos pratęsimo. Komisija aptarė mokyklos sveikatos stiprinimo programos  rezultatus ir priėmė sprendimą leisti tęsti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklą dar 5 metams.

ES projektas [2013.08.12]


PRADEDAMAS  ĮGYVENDINTI  EUROPOS  SĄJUNGOS  LĖŠOMIS  FINANSUOJAMAS KAUNO „RYTO“ PRADINĖS  MOKYKLOS PROJEKTAS

Informuojame, kad Kauno „Ryto“ pradinė mokykla 2013 m. liepos 29 d. pasirašė trišalę finansavimo ir administravimo sutartį ir pradeda  įgyvendinti  projektą „Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimas“ (projekto kodas VP3-3.4-ŪM-04-R-21-059), finansuojamą pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystimasis“ įgyvendinimo  VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“. Pagal finansavimo ir administravimo sutartį, projekto įgyvendinimui skirta 946.552,00 Lt lėšų, iš kurių Europos Sąjungos struktūrinė parama – 549 923,05 Lt, likusi dalis ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos.

Pagrindinis projekto tikslas – padidinti vartojamos energijos efektyvumą Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos pastate. Įgyvendinant projektą planuojama atlikti šiuos atnaujinimo (modernizavimo) darbus – pakeisti senus pastato langus, lauko ir tambūro duris, atnaujinti (modernizuoti) pastato vidaus šildymo bei vidaus karšto vandens sistemą, atlikti stogo su apšiltinimu modernizavimą.
Įgyvendinus projektą bus užtikrintas efektyvesnis šilumos energijos vartojimas Kauno „Ryto“ pradinės  mokyklos pastate ir leis sumažinti neigiamą poveikį aplinkai mažesniais išmetamų į aplinką teršalų kiekiais. Planuojamų priemonių įgyvendinimas mokykloje užtikrins įstaigos mokiniams, jų tėvams, pedagogams ir kitiems darbuotojams geresnes mikroklimato sąlygas žiemos metu, jiems bus sudarytos tinkamos darbo sąlygos.

Laisvos vietos [2013.08.01]

Nuo 2013-09-01  4 klasėse yra 4 laisvos vietos.
bottom