Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Kauno "Ryto" pradinė mokykla
Šarkuvos g. 29, LT-48160 Kaunas,
tel. (8 37) 377615, faks. (8 37) 377610
rytas@rytas.kaunas.lm.lt
Mokomoji kalba - lietuvių
Įmonės kodas: 191828963

Mokyklos darbo laikas:
I-IV 8.00 - 17.00 val.
V 8.00 - 15.45 val.
pietų pertrauka:
12.00 – 12.45 val.

Pavedimų (paramos) sąskaita
LT69 4010 0425 0005 0368
AB DnB bankas, banko kodas 4010

Informacija atnaujinta 2015.03.24

 

 


2% parama [2015.03.24]


Nuoširdžiai dėkoju visiems mokyklos darbuotojams ir tėvams,
kuriant saugesnę ir jaukesnę mokyklos aplinką.

Kviečiu pervesti savo pajamų mokesčio dalį 2015 metų mokyklos tikslų įgyvendinimui.

Mokyklos direktorė                                             Alina Striškienė


•    1.Čia prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).
•    2.Viršutiniame EDS meniu pasirinkite „Paslaugos“, tuomet kairiajame meniu – „Parama“.
•    3.Užpildykite FR0512 v.2 formą tiesiogiai EDS portale (online).
•    4.Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (*) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:
•    (*) 5 Mokestinis laikotarpis – 2014
•    (*) 6S Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą – ✔
•    (*) E1 Gavėjo tipas – 2 [vienetas, turintis teisę gauti paramą]
•    (*) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 191828963 
•    (*) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 2,00

Deklaracijų pateikimo terminas į VMI iki 2015-05-01

Formą galite užpildyti ir pateikti mokyklos buhalterijoje. FR0512 v.2 formą galite parsisiųsti čia.

Viktorina "Proto mankšta 2015" [2015.03.05]

2015-03-05 Kauno miesto 4-ų klasių popietėje viktorinoje "Proto mankšta 2015", skirta Kovo 11-ajai dienai paminėti mokyklos komanda (Neringa Reišytė (4a),Domantas Rugys (4a), Karina Kandrotaitė (4b), Pijaus Abukauskas (4b), Nida Virpšaitė (4c) iškovojo I vietą. Sveikiname!!!

Popietėje "Žodį po žodžio į širdį sudėsiu" [2015.02.25]

2015-02-25 Kauno m. ketvirtųjų klasių lietuvių kalbos viktorinoje – popietėje "Žodį po žodžio į širdį sudėsiu" garbingą 5 vietą laimėjo Evelina Auškalnytė, mokytoja metodininkė Adelė Paukštienė. Sveikiname!!! Plačiau http://kaunopradinukai.jimdo.com/

 

Konkursas "Mano žvilgsnis į supantį pasaulį" [2015.02.21]

2015-02-21 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre vyko respublikinis mokinių gamtamokslinis konkursas  "Mano žvilgsnis į supantį pasaulį". Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro laureato diplomu apdovanota Luką Grondskytė už darbą "Skonio receptorių jautrumo tyrimas". Rusnei Kvedaraitei už darbą "Rūgščių ir šarmų pusiausvyros įtaka vaiko organizmui" įteiktas Padėkos raštas. Džiaugiamės visi kartu mažųjų tyrėjų sėkme.

Plaukimo varžybos [2015.02.12]

2015 m. vasario 12 d. Kauno plaukimo mokyklos “Dainavos” baseine  vyko Kauno miesto pradinių klasių mokinių olimpinio festivalio plaukimo varžybos. Mokyklą atstovavo mergaičių komanda (A. Narkevičiūtė, S. Martinkėnaitė, K. Rastauskaitė, G. Chaladauskaitė, N. Milevičiūtė ir berniukų komanda (J. Sirvydis, U. Kabelinskas, A. Pakalniškis, G. Stasiukaitis), vadovas A. Karpavičius. Sveikiname Joną Sirvydį plaukimo 25 m. laisvu stiliumi varžybose laimėjus I vietą. Berniukų komanda estafetinio plaukimo 4x25 m. su lenta varžybose laimėjo III vietą, estafetinio plaukimo 4x25 m. varžybose laimėjo II vietą. Susumavus rezultatus, mokyklos berniukų komanda užėmė II  vietą. Sveikiname ir didžiuojamės mokyklos plaukikais!

Kalba gimtoji lūposna įdėta [2015.02.12]

Vasario 12 d. – netradicinio ugdymo diena "Kalba gimtoji lūposna įdėta". Minint etnografinių regionų 2015 metus mokykloje skambės  tarmiški pasakojimai, sutartinės, liaudies instrumentai. Mokiniai dalyvaus dailaus rašto konkurse, rinks gražiausią lietuvišką žodį, atliks praktines klabos užduotis,  stebės teatralizuotą pamoką "Gyvoji tradicija". Kalba ir tėvynė – didžiausias žmogaus turtas.

Festivalis "Tili lili dūda" [2015.01.13]

Sausio 13 d. mokyklos aktų salėje vyks muzikavimo festivalis ,,Tili lili dūda“. Mokyklos muzikantai gros įvairiais instrumentais. Skambės pianinas, akordeonas, smuikas, gitara ir kt. instrumentai. Mažiesiems talentams aplodismentų netrūks.

Pilietinėje akcijoje "Atmintis gyva, nes liudija" [2015.01.13]

Mokykla dalyvauja pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Lietuvoje ši pilietinė akcija pradėta organizuoti nuo 2008 metų.
2015 metų sausio 13 dieną 8.00 val. mokykloje dešimčiai minučių bus užgesinama šviesa ir uždegamos atminties žvakutės – gyvybės, šviesos, atminties ir vilties simbolis – žuvusiems už Lietuvos Laisvę.

Adventas [2014.12.04]

Adventas - tai žmonių fizinio bei dvasinio apsivalymo, stebuklingos ramybės ir taikos metas. Nurimstame, susikaupiame, laukiame, švariname ne tik namus, bet ir sielą, daugiau laiko skiriame būties ir tikrųjų vertybių apmąstymams, kūrybai, geriems darbams, bendrystei. Kviečiame mokyklos bendruomenę įsijungti ir dalyvauti Šilainių parapijos Caritas savanorių organizuojamoje advento akcijoje ir paremti Caritas renginį saldainiais. Kvietimas (prisegta). Tegul šios kalėdos būna gražios ir saldžios visiems vaikams!

Pasaulio Pažinimo popietėje "Aš ir pasaulis" [2014.11.26]

Kauno  mokykloje-darželyje ”Rūtelė“ vyko miesto mokyklų ketvirtokų pasaulio pažinimo popietėje ,,Aš ir pasaulis“. Testas buvo parengtas Active Inspire programine įranga, atsakydami į klausimus, mokiniai naudojo ActiVote pultelius, tad rezultatų ilgai laukti neteko. III vieta!  Sveikiname mūsų mokyklos komandą – Martyną Kniazevaitę (4a), Eveliną Auškalnytė (4b) ir Luką Norvaišą (4c). DŽIAUGIAMĖS IR DIDŽIUOJAMĖS!

Dailės darbų konkursas "Piešiam!" [2014.11.24]

Lapkričio 21 d.  įvyko Nacionalinio vaikų kūrybos dailės darbų konkurso „Piešiam!“ 2014 rudens finalas. Džiaugiamės ir sveikiname konkurso II grupės ( 7–10 m.) nugalėtoją -   3c klasės mokinę Luką Grondskytę  (mokytoja  K. Alšauskienė). Plačiau http://piesiam.lt/

Baigtas įgyvendinti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos investicinis projektas [2014.09.09]

Baigtas įgyvendinti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos investicinis projektas

Kauno „Ryto“ pradinė mokykla baigė įgyvendinti investicinį projektą „Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimas”, finansuojamą pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų pagal 2013 m. liepos 29 d. pasirašytą finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-21-059.

Įgyvendinus projektą buvo pasiektas pagrindinis projekto tikslas - padidinti vartojamos energijos efektyvumą Kauno "Ryto" pradinės mokyklos pastate. Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikti šie atnaujinimo (modernizavimo) darbai – pakeisti pastato langai ir lauko durys, apšiltintas stogas, modernizuoti įėjimo stogeliai, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos.

Pagerintos pastato charakteristikos užtikrins įstaigą lankantiems auklėtiniams, jų tėvams, įstaigoje dirbantiems pedagogams ir darbuotojams geresnes mikroklimato sąlygas, o atnaujintam pastatui artimiausiu metu nebus reikalingas vidaus inžinerinių sistemų ir išorinių atitvarų atnaujinimas (modernizavimas).

Rugsėjo 1-oji [2014.08.28]

Kviečiame į Mokslo metų pradžios šventę rugsėjo 1 d. 10 val. mokyklos kieme.

 

Išlydėjęs vasarą rugsėjis

Beldžiasi į dar šiltas duris,

Sako: „Aš esu rudens nešėjas,

O tu, vaike, būki mokinys“.

Sveikatą stiprinanti mokykla [2013.11.15]

Sveikatą stiprinanti mokykla (SSM) – tai mokykla, kurios visa bendruomenė, pasitelkdama veiklos partnerius, siekia stiprinti mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę bei dvasinę sveikatą, kuriant sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką. Šiose mokyklose sveikatos temos integruotos į visą ugdymo procesą – dalykų pamokas ir popamokinę veiklą.

2013 m. lapkričio 15 d. Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija nagrinėjo mūsų mokyklos prašymą dėl SSM veiklos pratęsimo. Komisija aptarė mokyklos sveikatos stiprinimo programos  rezultatus ir priėmė sprendimą leisti tęsti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklą dar 5 metams.

ES projektas [2013.08.12]


PRADEDAMAS  ĮGYVENDINTI  EUROPOS  SĄJUNGOS  LĖŠOMIS  FINANSUOJAMAS KAUNO „RYTO“ PRADINĖS  MOKYKLOS PROJEKTAS

Informuojame, kad Kauno „Ryto“ pradinė mokykla 2013 m. liepos 29 d. pasirašė trišalę finansavimo ir administravimo sutartį ir pradeda  įgyvendinti  projektą „Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimas“ (projekto kodas VP3-3.4-ŪM-04-R-21-059), finansuojamą pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystimasis“ įgyvendinimo  VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“. Pagal finansavimo ir administravimo sutartį, projekto įgyvendinimui skirta 946.552,00 Lt lėšų, iš kurių Europos Sąjungos struktūrinė parama – 549 923,05 Lt, likusi dalis ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos.

Pagrindinis projekto tikslas – padidinti vartojamos energijos efektyvumą Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos pastate. Įgyvendinant projektą planuojama atlikti šiuos atnaujinimo (modernizavimo) darbus – pakeisti senus pastato langus, lauko ir tambūro duris, atnaujinti (modernizuoti) pastato vidaus šildymo bei vidaus karšto vandens sistemą, atlikti stogo su apšiltinimu modernizavimą.
Įgyvendinus projektą bus užtikrintas efektyvesnis šilumos energijos vartojimas Kauno „Ryto“ pradinės  mokyklos pastate ir leis sumažinti neigiamą poveikį aplinkai mažesniais išmetamų į aplinką teršalų kiekiais. Planuojamų priemonių įgyvendinimas mokykloje užtikrins įstaigos mokiniams, jų tėvams, pedagogams ir kitiems darbuotojams geresnes mikroklimato sąlygas žiemos metu, jiems bus sudarytos tinkamos darbo sąlygos.

Laisvos vietos [2013.08.01]

Nuo 2013-09-01  4 klasėse yra 4 laisvos vietos.
bottom